2024-06-17

Detta utpräglat sydskandinaviska väsen kunde visa sig i skrämmande fågelgestalt om natten, flaxande, stönande och skrikande. Man tänkte sig att det var en död människas själ, främst var det särskilt syndfulla människor som kunde råka ut för detta öde eller de som inte fått hamna i vigd jord.

Att möta en nattravn kunde få stora konsekvenser: man kunde dö, bli blind eller galen. En man från Viks fiskeläge hörde en natt ett hemskt skrik och såg då ett nattravn komma upp ur marken och skaka av sig dödsmullen. För att inte råka illa ut kastade han sig på marken och grävde ett litet hål för näsan, som han kunde andas i och på sås sätt klarade han sig.

Det finns också sägner som nämner nattravnen som kyrkogårdens onda invånare som jagas upp av kyrkogrimmen om natten.

De uppträdde ibland kollektivt. Förutom i Skåne är nattravnen känd i Danmark och på Island.

Funktioner:

I fallet med nattravnen var nog funktionerna främst två: Lev rätt så att du inte blir nattravn och därmed ingen vila efter döden samt håll dig inne på natten så att du inte möter en nattravn. Dessutom kunde man kanske förklara sinnesförvirring med att den personen förmodligen mött nattravnen, men inte kunnat skydda sig.

378 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us