Mystiken i Mikkola

I Röjden står mystiken tätare än granskogen, och allra tätast står den runt korset i marken vid Mikkola. Dit kommer varje år mängder av turister, som alla står lika frågande. Det är två grävda (?) fördjupningar i marken, som skär varandra på mitten, som bildar korset. Längd såväl som bredd är omkring två meter och djupet cirka fem centimeter.

Korset har funnits där åtminstone sedan mitten av 1800-talet, men någon mer exakt ålder vet ingen. Vad som gör korset så unikt är, att inget växer i dess fördjupningar, trots att gräset växer runt kanterna. Löv och barr som fallit under årens lopp har inte fyllt igen korset och bildat ny mylla, utan det har legat opåverkat genom åren. Inte heller mossan har fått något grepp.

klicka för att förstora

Det sägs att någon har provat jorden från korset som blomjord, och i en kruka lär den ha fungerat, men på dess ursprungliga plats vägrar den att ge ifrån sig näring till växterna. Hur det kan ha blivit så här är obekant, och så vitt man vet är det ingen, som har sänt in jordprov på analys. Kanske skulle spänningen och mystiken gå förlorad, om det gavs en enkel och naturlig förklaring, och då skulle ju finnskogen plötsligt stå där med en attraktion mindre. Eller är det kanske så, att man känner vördnad eller rentav en viss rädsla för det obekanta?

I vilket fall som helst är korset sedan flera år tillbaka fredat genom fornlämningslagen, och ett staket skyddar det från alltför närgånget studium.

Källa: STYFFE, TORLEIF, Ur: Klippt och skuret om norra Värmland II, 1993, Från: VB, den 15 juli 1988.

158 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Fru Graver på Rodga

Fru Graver på Rodga är än idag en legend, inte minst eftersom hon sägs gå igen i trakten av sitt hem. Hennes märkvärdiga levnad förde henne till…

Print Friendly, PDF & Email

Nostradamus och Coronaviruset

Medan världen försöker hantera ännu en global hälsopandemi, har det avslöjats att för hundratals år sedan sägs en man som anses vara den största siaren som någonsin…

Print Friendly, PDF & Email

Three kings ritual

Everyone is familiar with the childhood sleepover favorite Bloody Mary. You go into a darkened bathroom and whisper her name three times into the mirror, where the…

Print Friendly, PDF & Email

Kettil Runske

Kettil Runske var enligt gamla sägner en forntida trollkarl, som vann sin övernaturliga förmåga genom att stjäla tre runkavlar från Oden. Därmed fick han så stor trolldomskraft…

Print Friendly, PDF & Email

Fet-Mats

År 1719 upptäckte gruvarbetare en död man i ett vattenfyllt schakt i en del av gruvan som inte använts på länge. Mannen verkade inte ha varit död…

Print Friendly, PDF & Email

Gobelängen som skrämde

Till de mer eggande historierna om Kungliga slottet i Stockholm hör de anställdas egna berättelser om vad som händer bakom murarna. Det påstås till exempel att man…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us