Kapten Elins förbannelse

På Hooks Herrgård sägs ‘Kapten Elin’ eller ‘vita frun’ som hon också kallas gå igen. Man kan förnimma hennes närvaro då en svag vind sveper förbi inne i herrgårdens salonger under nattetid. På övervåningen i huvudbyggnaden kan man se dörrhandtag tryckas ner, golvet knarrar och lätta andetag kan höras.

Sägnen berättar om en verksam trollpacka i Jönköping under denna tid. Hon gick under namnet “Kapten Elin”, och stod på Stora Torget och utövade sina besvärjelsekonster. Mot denna förmodade häxa väckte lagman Nils Stedt åtal.

Stedt bodde då på Hooks Herrgård och efter han dömt Kapten Elin till döden uttalade hon en förbannelse över lagmannen och hans avkomma i kommande led. “Vita Frun” har dock aldrig gjort en fluga förnär. Hon trivs på Hooks Herrgård och vakar över gästerna.

Familjetraditionen bekräftade en gammal förbannelse, som en gammal trollpacka uttalat om lagman Stedt. Sägnen berättar om en i början av 1770-talet i Jönköping verksam trollpacka. Hon gick under namnet “Kapten Elin”, och stod på Stora Torget och utövade sina besvärjelsekonster. Mot denna förmodade häxa väckte lagman Nils Stedt åtal. Utslaget blev att hon dömdes till döden.

När hon fick sin dom, uttalade hon sin förbannelse över lagmannen och hans avkomma i tredje led. Hon förutsade också att det var sista gången han skulle skriva sitt namn, när han undertecknade domen. Lagman Stedt lär också blivit lam i höger arm, men hur lång tid det tog emellan det och underskriften av dödsdomen, förtäljer inte historien.

170 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

10 Mest hemsökta artefakterna i världen

Forntidens människor hade orubbliga övertygelser när det kom till häxkonst och förbannelser. Flera föremål har dykt upp under århundradena som är förbannade och farliga. Det är de, föremålen som…

Print Friendly, PDF & Email

ATT MANA UPP EN DÖD

Med en årsgammal hasselqvist göres en krets omkring grafven ,från hvilken du tager mull 3 gånger i din venstra hand .Säg så : Jag manar dig du…

Print Friendly, PDF & Email

The Hands Resist Him – Den hemsökta målningen

Denna nu ökända målning auktionerades ut anonymt på ebay 2000 och hävdade att den var hemsökt och orsakade förödelse för ägarna. I februari 2000 listade en anonym…

Print Friendly, PDF & Email

Den hemsökta trolltrumman

Under sina vådliga äventyr i Afrika fick Eric von Rosen tag på en mängd kulturföremål från de primitiva stammar han mötte. Många av föremålen hamnade på Rockelstad,…

Print Friendly, PDF & Email

7 Hemsökta dockor

De tidigaste hemsökta dockorna var dockor, effigies och voodooobjekt som skapades av människor för antingen religiösa eller ceremoniella ändamål. Dessa traditionella föremål förvärvades senare av olika civilisationer…

Print Friendly, PDF & Email

Besvärjelser

En besvärjelse är en fras bestående av vissa ord eller satser (formler), som anses besitta en magisk kraft.Den, vilken innehar det rätta ordet, den rätta formeln för…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us