Sebastien Michaelis (1567-1620) är en framstående figur inom demonologin. Han var en fransk präst och författare till boken ”Demonolatry”, som diskuterade demonernas hierarki. Sebastien hade omfattande kunskap om demoniska krafter, ritualer och botemedel för att skydda mot onda andar. Hans arbete hjälpte till att forma mycket av

Read More

Friedrich Jürgenson föddes i Odessa den 8 februari 1903. Hans mor var svensk och hans far var av dansk härkomst och praktiserade som läkare i Odessa dit familjen hade flyttat från Estland. Efter att ha genomlevt första världskriget och den ryska revolutionen som barn utbildade

Read More

Lizz Werneroth är född i Söderhamn, Hälsingland. Hon utbildade sig till keramiker på 1950 – talet sedan hon flyttat till Malmö. 1968 vaknade hennes intresse för bandupptagning av röster från andra sidan, då ljudet av en röst kom in direkt på bandet utan att någon

Read More

Contact Us