Det förlorade Einstein -brevet

Ett tidigare okänt brev från Albert Einstein, daterat hösten 1949, föll i händerna på forskare. I den reflekterar forskaren över hur studiet av bin, flyttfåglar och bärduvor…

Lizz Werneroth

Lizz Werneroth är född i Söderhamn, Hälsingland. Hon utbildade sig till keramiker på 1950 – talet sedan hon flyttat till Malmö. 1968 vaknade hennes intresse för bandupptagning…

Contact Us