Posted in Sägner Väsen

De Underjordiska

På Sotenäs var det en gång en man, som en dag var ute i markerna och gick i sällskap med sin flicka. När flickan vid…

Continue Reading...
Posted in Väsen

Bysen

Bysen är ett exklusivt Gotländskt väsen. Han finns ingen annanstans. Ett visst släktskap finns nog med troll och vättar. Oftast ser man honom som en…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Välgunaho

Det var på våren 1901 som de riksbekanta spökerierna på gården Välgunaho i Röjden började. Då bodde en äldre man, en blind gumma och en…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Gums kungsgård

Åtskilliga i denna Landsort under medeltiden ryktbara Konungsgårdar och slott hafva sedermera undergått den förvandling, att de förra numera äro Boställen och Bondehemman. De senare…

Continue Reading...