Tagg: Vättar

2018-11-08 / / Sägner
2018-07-27 / / Väsen

Bysen är ett exklusivt Gotländskt väsen. Han finns ingen annanstans. Ett visst släktskap finns nog…

2018-07-26 / / Spöken

Det var på våren 1901 som de riksbekanta spökerierna på gården Välgunaho i Röjden började.…

2018-07-26 / / Spöken

Åtskilliga i denna Landsort under medeltiden ryktbara Konungsgårdar och slott hafva sedermera undergått den förvandling,…