Vid Torgare prästgård i Kronoby öppnas och stängs dörrar av sig själv. Där finns en blodfläck som inte går att tvätta bort. Det talas om att prästen som hängdes där aldrig har lämnat huset.Prästen Jacob Aulin hängdes på Torgare prästgård i Kronoby i början av

Read More

Contact Us