De drömde väl till, att om det var många som var illa bortkomna, skulle de gå igen. Om de då rådde med att tala till dem och fråga vad det var med dem, så hjälpte det sen. Men då fick de vara riktigt aktsamma och

Read More

Contact Us