Posted in Sägner

Skvétjen

Det har mycket talas om en sorts märkvärdiga ljussyner, som tid efter annan visat sig på ett par ställen här i socknen. Det har börjat…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Skvetjen

Det var i min ungdom. Då jag en kväll gick från Strinne i Bjärtrå och hem till Räfsön, blev jag ut för en underlig sak….

Continue Reading...