Salomos nyckel nämner inte uttryckligen den yttersta dagen, men den innehåller flera passager som av vissa har tolkats som relaterade till begreppet eskatologi. Vissa forskare menar att textens många hänvisningar till astrologi, meteorologi och andra himmelska fenomen kan tyda på en tro på ett yttersta

Read More

Contact Us