En anställd vid Sala gruva vid namn Jöran Tysk hade en julnatt vakten i gruvan. Av namnet att döma var han av tysk härkomst och antagligen en av de bergsmän som jobbade i gruvan i slutet av 1500-talet eller i början av 1600-talet. Han var

Read More

Contact Us