När man åker till Förslöv från Greviehållet går vägen rakt igenom en liten skog strax innan man kommer fram till skolan. På båda sidor av vägen finns flera gravar i form av högar och resta stenar. Gravarna anlades under brons- och järnåldern (ca 1800 f.

Read More

Contact Us