I Jöns-Pers ladugård i Kölsillre spökade det också för jämnan. I ladugårdsbygget fanns en så kallad ladugårdkammare. Mellan denna och ladugården fanns en sedan många år igenspikad dörr. Om man vistades i kammaren, kunde man nästan alltid genom denna dörr höra, hur någon stökade och

Read More

Contact Us