Tagg: Oden

2018-10-10 / / Sägner
2018-09-19 / / Forskare

Hos olika europeiska folk var dödskulten i äldre tid knuten till bestämda årsfester, och nekromantin…

2018-07-26 / / Sägner