Posted in Sägner

Odens jakt

I Våmbs sn i Skövde berättas om en ryttare, som sent en kväll red vägen fram mellan Skövde och Skultorp. I “Gubbaliderna” upphans han av…

Continue Reading...
Posted in Forskare

Nekromant

Hos olika europeiska folk var dödskulten i äldre tid knuten till bestämda årsfester, och nekromantin har ofta förlagts till dessa. Hos keltiska folk var den…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Kettil och Odens runstavar

Kettil från Repreda i Alseda socken blev vän med en annan hyrdräng, son av Oden, och de båda brukade beöka varandras hem. Under ett av…

Continue Reading...