Vittran

Norrland upptar som bekant den större delen av Sveriges yta och består av många områden som sinsemellan är väldigt olika. Men överallt är det ett och samma folkväsen som dominerar berättandet, Vittran. Ordet vittra betecknar flertal. Vittror är en senare tidens skriftspråkform som sällan eller aldrig användes i gamla muntliga berättelser. Andra folkliga varianter av […]

Spökplatser Luleå

STADSHOTELLET Historierna från det gamla hotellet är många. Och de flesta handlar om våning fyra. En av de anställda påstår sig bland annat ha blivit iakttagen av en medelåldersman med lockigt hår, skinnjacka och blåa ögon som sedan plötsligt försvann. Flera gäster säger sig också ha hört röster och sett en man i rum 439. […]