Det var en pojke som mötte viterkorna och en viterjänta. Då skulle han kasta stålet över en ko, så han skulle få henne, men då kasta han miste, så det for över jäntan, och då fick han ju henne i stället. Henne ville han ju

Read More

Strandgrensgården hiterst i Täftbyn kallar dom för “spökslottet”, för det spökar där. Nu står det öde, men vi har då bott där ett år. Och nog hörde vi mycket. En natt kom jag opp från bryggan, och då fick jag se en gubbe som stod

Read More

Sörön synas här och der på marken ringar af mörkare grässlag, och dessa, säger man, äro märken efter Elfvornas ringdansar. Under gamle prosten Lilliestråles tid hände det sig att en dräng sent en afton gick ut åt ängen för att taga upp en häst från

Read More

Contact Us