Gammalt tillbaka trodde man att olika väsen bodde här innan människan. Därför var det viktigt att inte placera nya byggnader så att gödsel och urin rann ner i hennes bostad. Då kunde hon hämnas på gårdsfolket. Men om man hjälpte henne vid till exempel barnafödsel

Read More

Contact Us