Ett sällskap var, åkande efter häst, på hemväg från en danstillställning i en grannby. Utan anmaning av någon av de åkande stannade hästen plötsligt strax innan man nått hembyn, varvid det var nära att den fallit bakåt över de åkande i släden. Till sin häpnad

Read More

Farmor tala om, att i Jokkmokkstrakten på ett ställe, va de en kvinna, som fick ett barn. Å efter födelsen höll moden just på slumra till, å just då, fick han se en kvinna komma me ett barn. Modern förstod faran, att det vara fråga

Read More

Contact Us