Hornsö masugn anlades som komplement, och senare ersättare, till Fogelfors bruks masugn i Kronobo. Bruksägaren P F von Hegardt fick 1760 tillstånd att anlägga en masugn vid Lamnehult och den var driftklar 1768 – samma år som namnet Hornsö användes offentligt första gången. Hornsöområdet såldes

Read More

Contact Us