I nordisk mytologi var en hamn eller ham en gestalt som själen, huge, kunde uppenbara sig i under en dröm eller i en extas. Ordet kommer från fornisländskans hamr: (ett djurs) yttre bekläd­nad, skyddsande, fylgja. Man trodde att själen kunde vandra mellan kroppen och olika

Read More

Contact Us