På senhösten år 1926 hade jag och min bror plats på en mindre bondgård i mellersta Norrland. Enligt sägner och folkprat skulle det spöka i den gamla mangårdsbyggnaden på gården. Men vi trodde och tänkte inte alls på att det skulle finnas några andeväsen. Visserligen

Read More

Contact Us