I Anundsjö sn. är en by, som heter Läxta. Ett stycke därifrån är en ödesgård, som kallas gammel Läxta. 1886 stod där mangårdsbyggningen ännu kvar. Jag var då däruppe och drev timmer. Jag och mitt folk bodde i en timmerkoja ej långt från gamla gården.

Read More

Contact Us