Dödmull

Det var år 1888. Då for bror min till Amerika. Han hade halva hemmanet, men den delen övertogs nu av far. Nu var det en ko, som…

Dödmull

Det var år 1888. Då for bror min till Amerika. Han hade halva hemmanet, men den delen övertogs nu av far. Nu var det en ko, som…

Contact Us