Det fanns ett flertal galgbackar i trakten kring Billingen. Några av dem går att lokalisera än idag. De låg på landsbygden, placerade på kullar eller högt belägna platser med inte allt för tätvuxen skog. Anledningen var att platsen skulle främja sikten för publiken. Synligheten skulle

Read More

Contact Us