Posted in Sägner Väsen

Den underjordiska kvinnan

Det var en man som bodde ogift i sin gård. Sen kom det alltid en ung vacker kvinna till honom. Men han visste aldrig varifrån…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Fem teorier om spöken

Det finns gott om bevis på spöken och det paranormala att föreslå, oavsett svaret, någonting pågår som trotsar vår förståelse av det kända universum. Denna…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Lyktgubbar och Fegljus

Dessa spelade också en viss roll i vidskepelsen. Båda voro ljusfenomem. På sådana ställen, varest i jorden funnos nedgrävda skatter, uppträdde lyktgubbarna – Deras förekomst…

Continue Reading...