Spöket i prästgården var ute efter nattvardsvinet

I Brottby gamla prästgård smyger ett grått spöke nattetid. Det är en av få spökberättelser om Vallentuna som är nedtecknad i folkminnesarkiven. Höstlöven singlar ner i höstrusket…

Contact Us