Farmor tala om, att i Jokkmokkstrakten på ett ställe, va de en kvinna, som fick ett barn. Å efter födelsen höll moden just på slumra till, å just då, fick han se en kvinna komma me ett barn. Modern förstod faran, att det vara fråga

Read More

Contact Us