Kärt barn har många namn sägs det. Men det har också ondskefulla ting. Som till exempel Puken eller bjäran. Så kallas fenomenet. Men hos oss i norra Västerbotten, eller i hela Norrland faktiskt, så kallas det för Bärarn. En art av gammal folktro, som tycktes

Read More

Contact Us