Sörön synas här och der på marken ringar af mörkare grässlag, och dessa, säger man, äro märken efter Elfvornas ringdansar. Under gamle prosten Lilliestråles tid hände det sig att en dräng sent en afton gick ut åt ängen för att taga upp en häst från

Read More

Contact Us