Posted in EVP Stenhus Strange

Den mystiska rösten på Torpa stenhus

Den 23 juli 2009 besökte myling.se Torpa Stenhus. Vi gick den guidade visningen av stenhuset. I en av inspelningarna som förövrigt var inspelad på en…

Continue Reading...
Posted in EVP

Spela in EVP – How to?

Electronic Voice Phenomenon (EVP) är i grunden en mystisk inspelning av förståeliga röster från okända källor. Rösternas ursprung har ingen fysisk förklaring, men de antas…

Continue Reading...
Posted in EVP

EVP en kort historia

1920-talet. Det är inte allmänt känt att Thomas Edison på 1920-talet försökte uppfinna en maskin som skulle kommunicera med de döda. Tänkte detta var möjligt…

Continue Reading...
Posted in EVP

Elektroniskt röstfenomen

Elektroniskt röstfenomen (ERF), från engelskans Electronic Voice Phenomena (EVP), är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia så som kassettband,…

Continue Reading...