Zombierädsla under medeltiden

Lik lemlästades innan de begravdes. Fynd av kvarlevor från medeltiden visar att engelsmän utsatte döda kroppar för grovt våld för att hindra de döda från att gå igen.

Under utgrävningarna av den medeltida byn Wharram Percy fann arkeologer mänskliga kvarlevor med märkliga märken. Därför har de nu undersökt benen närmare. Forskare från The Historic England och University of Southhampton säger nu att märkena avslöjar att förfäderna under medeltiden var livrädda för ”levande döda”.

Brändes och krossades efter döden
Dåtidens invånare i Wharram Percy lemlästade de döda kropparna på oräkneliga sätt för att få dem att stanna kvar i jorden.

Kropparna har halshuggits, stuckits med knivar och bränts kort tid efter att personen avlidit.Från historiska källor vet man att människor under medeltiden trodde att lik från onda och hämndgiriga personer kunde ”vakna till liv” nere i marken för att därefter resa sig ur graven och angripa eller rent av döda de levande.

De undersökta benen, som är från 1000–1200-talet, utgör emellertid de första fysiska bevisen för att människor under medeltiden trodde på gengångare.

Skadats med flit
Forskarna har analyserat sammanlagt 137 människoben, som kommer från minst tio individer – däribland tre vuxna kvinnor, två vuxna män, en tonåring i 15-årsåldern och två barn mellan två och fyra år gamla. Simon Mays, som är biolog och specialiserad på mänskliga kvarlevor vid The Historic England, säger till The Independent att mycket tyder på att skadorna på benen åsamkats med flit.

146 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Skator djävulens sändebud

En kvinna, som ingalunda vandrat den kristliga dygdens väg, gick och hängde sig. Under den tid hon stod lik, var det fullt med skator omkring husen. Ingen…

Print Friendly, PDF & Email

Vidskepelse under 1600-talet

Djävulstron var stark på 1600-talet. Förutom djävulen själv som man trodde smög omkring bland vanligt folk och lockade till sig själar fanns det en mängd andra onda…

Print Friendly, PDF & Email

Vidskepelse under 1600-talet

Djävulstron var stark på 1600-talet. Förutom djävulen själv som man trodde smög omkring bland vanligt folk och lockade till sig själar fanns det en mängd andra onda…

Print Friendly, PDF & Email

Vidskepelse & Svartkonst

Avrättningsplatsen och bödeln omgavs av vidskepelse och tro på dunkla makter. Nästan allt som hade med avrättningar att göra ägde magisk kraft. Vid halshuggningar var det vanligt…

Print Friendly, PDF & Email

Fredagen den 13

Fredagen den 13, är enligt skrock en otursdag. Det finns flera olika teorier varför vi har fredagen den trettonde som en otursdag. Talet 13 betraktas som ett…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us