Posted in Prästgårdar Spöken

Spöket i Tensta Prästgård

Alltså spökerierna syntes vid en prästgård i Uppland en halv mil från Vattholma Tensta – prestgård, där jag tagit plats som dräng då var jag…

Continue Reading...