Posted in Sägner Spöken

Gravfältet på Sollerön

Två gravfält från vikingatidens slutskede 950-1050 e.Kr. ligger på Sollerön. Tillsammans har vikingagravfälten uppskattningsvis 100-150 gravar, bestående av glest belägna rösen, högar och stensättningar. Detta…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Spöket på ladugårdssvallen

I en by hörande till Stöde var en höstkväll för många decennier sedan, en bjudningsbal, dit bl.a. några flickor voro inbjudna. Flickorna bodde i en…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Där det spökar

Det var ett gäng drängar som spela kort i en drängkammare till sena natten. När de sluta kortspelet, prata de spökhistorier en stund, för de…

Continue Reading...
Posted in Fakta

19 hemsökta hotell och herrgårdar i Sverige

1. Örenäs Slott, Glumslöv Godsägaren Valdorf von Dürendorff dog i en duell nära sitt slott i norra Tyskland. Där spökade han i några hundra år,…

Continue Reading...