Posted in Mystik

Saltskärs käring

Hon är en märklig dam, Saltskärs käring. Kommer du från Soten i söder är hon en reslig, havande kvinna, när du kommer närmare blir kumlet…

Continue Reading...