Rörsjöns Galgbacke

Avrättningsplatsen vid Rörsjön finns avbildad på den äldsta Malmöbilden, kopparsticket i Braun & Hogenbergs stora bok. Förlagan är från 1588. Platsen var i bruk en bra bit in på 1800-talet. I dag finns en förskola på platsen. Den forna kullen har kompletterats med ytterligare en och området har gjorts om till en lekplats. När förskolans […]

Wittskövle slott

Bland de många slott och borgar, som finnas i skilda delar av Skåne, är Wittskövle mer än vanligt märklig. Man finner i en vacker trakt, ett par mil söder om Kristianstad, en av det forna Danmarks främsta renässansborgar, uppförd under 1500-talet av Jens Brahe och fullbordad av sonen Henrik Brahe. Under inkörsporten finner man en […]