Posted in Sägner

Källunga sägen

De var ute i krig. Så var det en julafton, de var inkvarterade på ställena och söp och spela kort. Då var det ena, som…

Continue Reading...
Posted in Folktro Mystik

Skator djävulens sändebud

En kvinna, som ingalunda vandrat den kristliga dygdens väg, gick och hängde sig. Under den tid hon stod lik, var det fullt med skator omkring…

Continue Reading...
Posted in Folktro Sägner

En jamsk Nessie

För mycket, mycket länge sedan stodo två troll, Jata och Kata, på Storsjöns östra strand och kokade vatten i var sin kittel. De kokade och…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Ormstenen

En gång var det en liten flicka som råkade ut för en orm. Hon hoppade upp på en sten för att undkomma ormen, knäppte händerna…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Ärrenbossen

I Trelleborgs S:t Nicolai kyrka finns de jordiska kvarlevorna av Joakim Ehrenbusch, Ärrenbossen kallad. Han vilar i ett speciellt gravkor vid sidan om predikstolen. I…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Visslerbjerspatronen och Hin Håle

I slutet av 1800-talet var det vanligt att större bondgårdar hade en så kallad vällingklocka, som sköttes av rättaren på herrgården och någon av pigorna…

Continue Reading...
Posted in Gårdar

Katthamra gård

Häxans hus, eller Katthamra gård och vandrarhem som det egentligen heter är ett spökhus på Gotland där det sägs synas ett spöke efter en piga…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Den grymma fogden på Amneholm

På en liten holme i Gullspångsälvens utlopp i Amnehärads socken, Vadsbo härad, Västergötland, låg en gång fogdeborgen Amneholm. Slottet byggdes på 1360-talet och ägdes under…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Lappgubben och Djävulen

Far till Anna Erika (en nybyggarlapphustru här i byn) drack ihjäl sig med saltsyra. En kopparslagare hade räckt honom saltsyreflaskan, då han tiggde brännvin. Han…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Gråtarmyra myrdingen

Det är en myr här bort på skogen, som kallas “Gråtarmyra”. Namnet har uppkommit av den anledningen, att man där hört “utbölingen” gråta och skrika….

Continue Reading...
Posted in Sägner

Skogsfrun i Säveränge

En dag kom Skogsfrun till Säveränge by för att låna mjölk. Hon gick in i en stuga, där det bodde två gamla människor, en gubbe…

Continue Reading...
Posted in Förbannelser

Den hemsökta trolltrumman

Under sina vådliga äventyr i Afrika fick Eric von Rosen tag på en mängd kulturföremål från de primitiva stammar han mötte. Många av föremålen hamnade…

Continue Reading...
Posted in Herrgårdar

Överås Herrgård

I den ståtliga herrgårdsbyggnaden Överås på Danska vägen i Örgryte sägs “Svarta damen” gå igen i korridorerna. Herrgården var prästseminarium i 85 år och enligt…

Continue Reading...