Den inmurade flickan

Långt tillbaka i tiden, berättar sägnen, residerade på Torpa en riddare av samma stolta ätt, som sedan urminnes tider härskat på Torpa. Han ägde två döttrar. Den…

Contact Us