Beowulf – en hjälte från Skalunda?

Ända sedan Heinrich Schliemann 1871 upptäckte det klassiska Troja har en strid rasat om diktens förhållande till den faktiska historien. Historien om det trojanska kriget finns i…

Odens grav

I Ranes hög eller under ett stenblock i Odensåker. Uppgifterna om var asaguden Oden ligger begravd går isär. enligt Riksantikvarieämbetet så är den här fornlämmningen benämd som…

Hamn

I nordisk mytologi var en hamn eller ham en gestalt som själen, huge, kunde uppenbara sig i under en dröm eller i en extas. Ordet kommer från…

Contact Us