Mytologi

0

Odens grav

I Ranes hög eller under ett stenblock i Odensåker. Uppgifterna om var asaguden Oden ligger begravd går isär. enligt Riksantikvarieämbetet...

2021-09-03
0

Hamn

I nordisk mytologi var en hamn eller ham en gestalt som själen, huge, kunde uppenbara sig i under en dröm...

2021-07-15

Contact Us