Posted in Sägner

Barnliket i kyrkväggen

Det börjar ofta med en sägen, berättad av äldre anhöriga eller någon annan person i ens omgivning. Berättelserna innehåller ofta utförliga beskrivningar av ett händelseförlopp,…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Torpa stenhus spöken

Torpa är en så kallad enkelhusborg från 1400-talet som varit sätesgård för släkten Stenbock. På Torpa stenhus kan man se fyra olika manifestationer: Den gråa…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Spismurens hemlighet

I en av de många småsocknarna några mil norr om Uppsala, tilldrog sig för åtskilliga år sedan något egendomligt.. i en gammal stuga där en…

Continue Reading...
Posted in Stenhus

Torpa Stenhus

Byggnaden byggdes redan på 1400-talet som försvarsborg mot danskarna. Det ståtliga stenhuset är idag en av de bäst bevarade medeltidsbyggnaderna i hela landet. Med en…

Continue Reading...
Posted in Slott

Malmöhus slott

Malmöhus eller Malmöhus slott är ett slott med medeltida anor beläget på Slottsholmen i Malmö. Det uppfördes mellan 1526 och 1539 och är därmed Nordens…

Continue Reading...