Barnliket i kyrkväggen

Det börjar ofta med en sägen, berättad av äldre anhöriga eller någon annan person i ens omgivning. Berättelserna innehåller ofta utförliga beskrivningar av ett händelseförlopp, ibland kanske lite väl kryddade med dramatik och onaturliga förlopp, men ändå med en stomme i händelserna som hållit sig kvar genom generationer. Dessa berättelser är viktiga att dokumentera, för […]

Torpa stenhus spöken

Torpa är en så kallad enkelhusborg från 1400-talet som varit sätesgård för släkten Stenbock. På Torpa stenhus kan man se fyra olika manifestationer: Den gråa frun, Den inmurade flickan, Torpas vita hästar och Dödgrävaren. Den grå frun skall enligt en sägen någon gång i en svunnen tid varit dotter till en av stenhusets mäktiga herrar. […]

Torpa Stenhus

Byggnaden byggdes redan på 1400-talet som försvarsborg mot danskarna. Det ståtliga stenhuset är idag en av de bäst bevarade medeltidsbyggnaderna i hela landet. Med en sådan lång historia är det självklart att Torpa stenhus omgärdas av berättelser från förr. Det var bland annat här som Gustav Vasa fann sin tredje hustru, Katarina Stenbock. Hon var […]