Posted in Spöken

Spöket på ladugårdssvallen

I en by hörande till Stöde var en höstkväll för många decennier sedan, en bjudningsbal, dit bl.a. några flickor voro inbjudna. Flickorna bodde i en…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Huvudlös gubbe och andra spökerier

Smörby liar är en brant backe mellan Sparrarp och hästveda. Liar kommer mer ju av lid som betyder vägsluttning och som namnet utsäger är denna…

Continue Reading...
Posted in Sägner

De huvudlösa

Far min var från Sunne i Jämtland. Som ung tjänade han hos prästen i Sunne. En dag hade han varit ute och kört. Då han…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Den huvudlöse gubben

På senhösten år 1926 hade jag och min bror plats på en mindre bondgård i mellersta Norrland. Enligt sägner och folkprat skulle det spöka i…

Continue Reading...
Posted in Herrgårdar

Blomsholms Herrgård

Spökryttaren. En ryttare på en brun häst dyker upp ljudlöst kring herrgården. Han är klädd i trekantig hatt med plymer, peruk och generalsgaloner från 1700-talet….

Continue Reading...
Posted in Brott & Straff

Skuleskogen

Mitt i Skuleskogen går en före detta landsväg som markerar sockengränsen mellan Nätra och Vibyggerå i Ångermanland. Öster om denna väg, på en liten kulle,…

Continue Reading...