Posted in Mystik Sägner Spells

Repleh Snatas – den hemsökta hemsidan

Hennes namn “Satans helper” baklänges blir Repleh Snatas . Legenden säger att om du skriver Repleh Snatas på en spegel 6 gånger under ljusskenet från…

Continue Reading...
Posted in Forskare

Nekromant

Hos olika europeiska folk var dödskulten i äldre tid knuten till bestämda årsfester, och nekromantin har ofta förlagts till dessa. Hos keltiska folk var den…

Continue Reading...
Posted in Gårdar

Katthamra gård

Häxans hus, eller Katthamra gård och vandrarhem som det egentligen heter är ett spökhus på Gotland där det sägs synas ett spöke efter en piga…

Continue Reading...
Posted in Mystik

Saltskärs käring

Hon är en märklig dam, Saltskärs käring. Kommer du från Soten i söder är hon en reslig, havande kvinna, när du kommer närmare blir kumlet…

Continue Reading...
Posted in Sägner

Skvétjen

Det har mycket talas om en sorts märkvärdiga ljussyner, som tid efter annan visat sig på ett par ställen här i socknen. Det har börjat…

Continue Reading...
Posted in Folktro

Doppelgangers

En dubbelgångare, även stavat doppelgaenger eller hämta, kan vara spöket av en levande person eller någon annan form av fysisk dubbelgångare som ser mycket lik…

Continue Reading...
Posted in Spöken

Barbro Påle

Barbro Eriksdotter (Bielke), död 1553, känd under namnet Barbro Påle, var en svensk godsägare och adelsdam. Eriksdotter har en plats i svensk folklore. Hon är…

Continue Reading...