Posted in Sägner

Skvétjen

Det har mycket talas om en sorts märkvärdiga ljussyner, som tid efter annan visat sig på ett par ställen här i socknen. Det har börjat…

Continue Reading...