Posted in Sägner

Sägner om Håkan på Anderberget

Håkan fick ingen ro i sin grav utan måste vandra oupphörligt. Å på Husåsen i Liden fanns en päschon vid namn Bergström, som kunde tala…

Continue Reading...