Stola herrgård

Den nuvarande mangårdsbyggnaden från 1713-1719 är ett av landets bäst bevarade karolinska herresäten. Flera rum har en välbevarad rokokoinredning utformad av Carl Hårleman ca 1750. Herrgården omges av ekskogar och på ägorna finns en minneslund från 1700-talets slut.

De hundraåriga ekarna och asparna som omger herrgården bidrar till platsens ålderdomlighet, och en extra effekt, utgör de ormvråkar som ibland cirkulerar kring området. Som vid alla gamla herresäten finns här självklart historier.

Vid några tillfällen har människor på avstånd sett Stola herrgård brinna. En av dessa sägs ha varit en inspektör på just Stola, som vid en ridtur från Lidköping, fick se herrgården i så kraftiga lågor, ”att himlen färgades blodröd”. När han sedan kom fram till platsen för dramat var allt lugnt och inte ett spår av någon eldsvåda gjorde sig märkbar. Detta fenomen sägs ha skett ett flertal gånger och främst nattetid.

Ett spöke som förknippas med Stola är den så kallade Svarta damen. Brita Horn af Ekebyholm , gift med den siste Stolaägaren av ätten Ekeblad, omnämner henne i flera brev och i ett av dessa, addresserat till sin make, skriver hon att ”en sådan där döing kunde ju inte göra en något ont”. Brita själv, som led av depression, dränkte sig i ån Tidan utanför residenset Marieholm och sägs där gå igen under namnet ”Vita frun”.

I boken ”Sägner och berättelser från Kållands härad” (1943), skriver Christer Friberg:

Numera är allt lugnt och stilla på Stohla egendom. Spökerierna ha upphört, och några andra sällsamma händelser inberättas ej längre därifrån.

160 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Spöken och giftmord i Wanbo

Under en tid bodde Ödgisler Birgersson, biskop i Västerås Stift, i Wanbo. Han var kyrkans utsände och skatteindrivare. Han var ”hård i nyporna” och därför inte särskilt…

Print Friendly, PDF & Email

Hörle herrgård

Hörle herrgård sägs vara hemsökt av spöken. Enligt en sägnen är det herrgårdsfrun, Anna Margareta Lilliecreutz som går igen som den vita frun. Det finns många berättelser…

Print Friendly, PDF & Email

Svarta damen på Överås Herrgård

I den ståtliga herrgårdsbyggnaden Överås på Danska vägen i Örgryte sägs “Svarta damen” gå igen i korridorerna. Herrgården var prästseminarium i 85 år och enligt sägnen ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vifors Herrgård

1840-1882 var översten Bernt Bergman von Schinkel (1795-1882) herrgårdens ägare. Överstens liv fick ett tragiskt slut efter att han snavade i trappan till herrgårdens övervåning. Läkare tillkallades…

Print Friendly, PDF & Email

Tekla på Wedevågs Herrgård

Här spökar Tekla. Hon var gårdens disponentfru som levde här fram till sin död den 30 december 1914. Hon visar sig inte varje dag, men när man…

Print Friendly, PDF & Email

Wanbo Herrgård

Under en tid bodde Ödgisler Birgersson, biskop i Västerås Stift, i Wanbo. Han var kyrkans utsände och skatteindrivare. Han var ”hård i nyporna” och därför inte särskilt…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us