Stola herrgård

Den nuvarande mangårdsbyggnaden från 1713-1719 är ett av landets bäst bevarade karolinska herresäten. Flera rum har en välbevarad rokokoinredning utformad av Carl Hårleman ca 1750. Herrgården omges av ekskogar och på ägorna finns en minneslund från 1700-talets slut.

De hundraåriga ekarna och asparna som omger herrgården bidrar till platsens ålderdomlighet, och en extra effekt, utgör de ormvråkar som ibland cirkulerar kring området. Som vid alla gamla herresäten finns här självklart historier.

Vid några tillfällen har människor på avstånd sett Stola herrgård brinna. En av dessa sägs ha varit en inspektör på just Stola, som vid en ridtur från Lidköping, fick se herrgården i så kraftiga lågor, ”att himlen färgades blodröd”. När han sedan kom fram till platsen för dramat var allt lugnt och inte ett spår av någon eldsvåda gjorde sig märkbar. Detta fenomen sägs ha skett ett flertal gånger och främst nattetid.

Ett spöke som förknippas med Stola är den så kallade Svarta damen. Brita Horn af Ekebyholm , gift med den siste Stolaägaren av ätten Ekeblad, omnämner henne i flera brev och i ett av dessa, addresserat till sin make, skriver hon att ”en sådan där döing kunde ju inte göra en något ont”. Brita själv, som led av depression, dränkte sig i ån Tidan utanför residenset Marieholm och sägs där gå igen under namnet ”Vita frun”.

I boken ”Sägner och berättelser från Kållands härad” (1943), skriver Christer Friberg:

Numera är allt lugnt och stilla på Stohla egendom. Spökerierna ha upphört, och några andra sällsamma händelser inberättas ej längre därifrån.

48 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar