Spökerier i Borgbodarna

Det var borti Borgbodarna mitt för Holaforsen en höstkväll 1897. Jag var där och hälsade på en av gummorna, som var där och skötte om kreaturen. Min man och en till hade gått bort till en bäck för att meta stenbit, och gumman hade begivit sig till skogen efter kreaturen, så att jag var alldeles ensam. Det blev mörkt, och jag kände mig smått kuslig till mods, varför jag lade på en riktig tjärvedsbrasa för att få ljust inne i stugan.

Så ställde jag mig i dörren och lyssnade. Då fick jag höra folk komma gåendes nere i nipan. Stegen lät så tunga, och emellanåt stannade den där och pustade så tungt. Detta var intet verkligt, ty ingenting kom fram och det dröjde om länge, innan karlarna kom. Jag har tänkt mig till, att det kanske var ett förebud, till att jag skulle bli hämtad. Sent på kvällen kom nämligen en karl efter mig. Hans hustru låg i barnsäng.

Men eljest så har det varit mycket tal om, att det skulle vara ”ofrett” där i Borgbodarna.. Det är inte många år sedan där var så oroligt på nätterna, att den gumma, som skötte kreaturen, måste ha sin man hos sig. Fick han någon gång förhinder, måste en annan komma dit i stället. En kväll stod gubben utanför störeslet och talde med en annan karl, som kommit dit. Då fick de höra, att separatorn började gå i full fart därinne. det var en av den sorten, som drogs med rem.

Den gick så taktfast och tungt, som då man har mjölken påsläppt. ”Va, fan nu då!” tyckte den ene åt den andre. Separatorn fortfor att gå. Då sprang den ene av dem i dörren, svor till och bad dem låta separatorn vara i fred. Med ens blev det alldeles tyst och då karlarna med detsamma gick in, stod separatorn alldeles stilla. Den brukar ju eljest forsätta och gå en stund, sedan man slutat dra den.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918.

109 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us