Söderfors Herrgård

Invid Dalälven ligger Söderfors Bruk, ett av landets största byggnadsminnen. Bruket byggdes upp för ankarsmide 1676. Herrgården är en av bruksbygdens äldsta och uppfördes på 1690-talet men byggdes om i rokokostil vid 170talets mitt. Från senare hälften av 1700-talet ägdes herrgården av familjen Grill.

År 1792 avled Jean Abraham Grill under mystiska omständigheter. Han hade varit på resa med häst och droska till Norrköping där han skulle uträtta en del affärer. När han kom hem och lakejen öppnade dörren i droskan, fick denne till sin förskräckelse se att hans husbonde var död. Det visade sig att hans plånbok var borta. Om det förekommit något brott fick man aldrig någon klarhet i. Abraham Grill efter lämnade hustru och åtta omyndiga barn. Makan Ulrika Lovisa Grill lär ha skött de omfattande affärerna efter makens död fram till det att sönerna kunde överta de olika Järnbruken.

”Södersfors ägare Abraham & Ulrika Grill”

DET SPÖKAR

Sent om hösten 1792 ser den lilla betjänten Jansson ut genom herrgårdsfönstret. Han ser en mörk gestalt urskilja sig i mörkret. En soldat på sin häst. Soldaten sitter av och tar fram en pistol, stryker ömt bort manen och trycker av. Ett eldsken speglar sig i de långa fönsterraderna. När skottet träffar hästens panna viker sig benen långsamt under den och dess tunga kropp lägger sig stillsamt tillrätta på marken. Hovarna sparkar några gånger i gruset.Vid fönstret bevittnar Jansson händelsen ståendes på tå. Med en enkel lykta som enda ljus öppnar han de stora portarna.

På gården står Baronessans brorson som ska komma och bli den nya herren över gården. Jansson struttar ner mot gårdsplanen, hukar sig för sin herre och bär in hans bagage. Den lilla betjänten är klädd i livré (tjänarens arbetsklädsel) med knäbyxor och en lång grå vadmalsrock som snuddar vid marken. Att klockan är över midnatt är inget att reflektera över. Brukspatron Tamm önskar middag och då skall middag serveras. Jansson visar sin nya herre till sitt rum, där mat och vin står och väntar på honom. Betjänten hjälper brukspatronen av med sina stövlar. Vilket skulle bli en vanlig företeelse i Janssons liv och även i livet efter detta…

Än idag när vinden viner och löven prasslar kan man vid skymning se en grå liten man spatsera över gården och försvinna in i ena flygelbyggnaden. Han kommer ut efter en stund och fortsätter skyndsamt in i nästa byggnad. Som om han fortfarande vakar över gården. Den lilla mannen avslutar sin tillsynsrunda nere vid vattnet och går sedan in i huvudbyggnaden. Han ses sittande i skräddarställning i det fönster han en gång sett sin herre komma på hästen. När natten tagit vid hörs det småspringande steg längst korridoren. Man kan från vinden urskilja ljud från möbler som flyttas. Tjänare Jansson lever kvar på herrgården och utför de sysslor som han alltid har gjort sedan 200 år tillbaka…

50 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar