I Slottskapellet

Under arbetet med inredningen av nuvarande slottskapellet lär den gråa frun visat sig för en murare, som arbetade högt uppe på en murarställning. Han kände plötsligt ett vinddrag genom kapellet, och då han vände sig om stod den gråa frun bakom honom.

Med ängslan och oro pekade hon upprepade gånger på muren, där mannen just arbetade. Förskräckt lämnade mannen ställning och kapell. Då han om en stund återvände med några andra personer, funno de muren nedrasad och den ställning, på vilken mannen nyss stått, sönderbruten under murens spillror.

I den predikan, som hölls vid invigningen av kapellet, nämndes att »Gud välsignat alla dem, som härpå arbetat, att de, Gudi lov, utur stora farligheter kommit skadelösa».

Ligger här kanske en verklig händelse som underlag för legenden.

68 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Torpa Stenhus

Byggnaden byggdes redan på 1400-talet som försvarsborg mot danskarna. Det ståtliga stenhuset är idag en av de bäst bevarade medeltidsbyggnaderna i hela landet. Med en sådan lång…

Print Friendly, PDF & Email

Den inmurade flickan

Långt tillbaka i tiden, berättar sägnen, residerade på Torpa en riddare av samma stolta ätt, som sedan urminnes tider härskat på Torpa. Han ägde två döttrar. Den…

Print Friendly, PDF & Email

Torpa Stenhus gråa fru

Likt många gamla slott har även Torpa sin »vita fru» eller har »gråa fru», som visar sig skyddande eller varnande vid viktiga tillfällen. Sägnen vet berätta att…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us