Kettil Runske

Kettil Runske var enligt gamla sägner en forntida trollkarl, som vann sin övernaturliga förmåga genom att stjäla tre runkavlar från Oden. Därmed fick han så stor trolldomskraft att guden, trots upprepade försök, inte lyckades återta stöldgodset.

Sägner om Kettil Runske har berättats över stora delar av Sverige, inklusive Svenskfinland. Kärnområdet för sägnens utbredning tycks dock ha varit Götaland och trakterna kring Vättern. I synnerhet sägs Kettil ofta ha vistats på Visingsö, som sedan 1100-talet var en centralort i Sveariket med kungahov på slottet vid Näs. En djup gyttjegrop som kallas Gilberts hål, belägen på Kumlaby äng, ska enligt sägnen ha uppstått när Kettil där manade ner i jorden en trollkarl vid namn Gilbert, som hade trotsat honom.

Denna sägen omtalas första gången av Olaus Magnus, 1555, med den skillnaden att Olaus placerar Gilbert på en bädd av lindkol i en grotta cirka en halv mil söder om det som nu kallas Gilberts hål.

Ordet runsk betyder run- och trollkunnig, och i sägnerna framhävs Kettils förmåga att binda med trollrunor.

Då Oden själv sökte återta sina stulna runkavlar, tvangs han ge upp eftersom hans hantlangare fjättrades med denna trolldom. Också Gilbert blev bunden med en runkavel innan han manades ner i jorden (alternativt placerades i en grotta), och från Jämtland omtalas i en uppteckning från 1635 att det var Kettil Runske som med runor band Storsjöodjuret till Storsjöns botten.

Kettil Runske sägs ibland ha varit av jättesläkt och lär ha vadat över Vättern omslingrad av ålar, ett motiv som har litterärt behandlats av Verner von Heidenstam. Han sägs också ha varit bördig från trakten av Kettilsås i Alseda och ligger begraven i diverse gravhögar som olika traditioner har kunnat peka ut. Dessutom sattes han redan av Erik Dahlbergh i samband med en Eskilstunakista i Ölanda, vilken avbildades i Sueciaverket med texten ”Kettil Runskes gravmonument”.

Nordisk familjebok, 1884: ”Kettil Runske omtalas i gamla sägner såsom en run- och trollkunnig man. Han förvärfvade sin öfvernaturliga makt och kunskap genom att bortstjäla tre runokaflar från Oden, som derigenomvardt nära att besegras af Kettil”.

81 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Fru Graver på Rodga

Fru Graver på Rodga är än idag en legend, inte minst eftersom hon sägs gå igen i trakten av sitt hem. Hennes märkvärdiga levnad förde henne till…

Print Friendly, PDF & Email

Nostradamus och Coronaviruset

Medan världen försöker hantera ännu en global hälsopandemi, har det avslöjats att för hundratals år sedan sägs en man som anses vara den största siaren som någonsin…

Print Friendly, PDF & Email

Three kings ritual

Everyone is familiar with the childhood sleepover favorite Bloody Mary. You go into a darkened bathroom and whisper her name three times into the mirror, where the…

Print Friendly, PDF & Email

Fet-Mats

År 1719 upptäckte gruvarbetare en död man i ett vattenfyllt schakt i en del av gruvan som inte använts på länge. Mannen verkade inte ha varit död…

Print Friendly, PDF & Email

Gobelängen som skrämde

Till de mer eggande historierna om Kungliga slottet i Stockholm hör de anställdas egna berättelser om vad som händer bakom murarna. Det påstås till exempel att man…

Print Friendly, PDF & Email

Det olycksaliga spökhuset

1921 byggdes ett hus ute på landet. En familj flyttade in. Kvinnan upplevde att det spökade och blev sinnesjuk. Det hela slutade i tragedi. Några år senare…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us