Pelle vid Jönshyttan

Gamla gården i Jönshyttan var fordom mycket besvärad af spöken och troll, men hvad orsaken dertill varit uppgifves icke. Så hände det sig en julafton för många år sedan att en dräng derstädes vid namn Pelle, som hemkommit från skogen svart och sotig efter kolarbete i skymningen gick i badstufvan för att göra sig ren till helgen.

Då han ej återkom derifrån, gick någon af husfolket ut på förstugubron och ropade honom vid namn. En obekant röst svarade från badstufvan ”Pelle är ej plockad ännu!” Om en stund gick en annan af gårdsfolket ut och ropade: ”Pelle!” Den okända rösten svarade: ”Pelle är ej plockad ännu.” Sedan åter en stund förflutit gick husbonden sjelf ut och ropade: ”Pelle!” och då svarade den okända rösten: ”Ja, nu är Pelle plockad.”

Ingen vågade dock under sådane förhållanden gå ned i badstufvan förr än Juldagen, sedan det blifvit full dager, och då voro Pelles kropp och kläder så sönderplockade, att det ej fanns en enda bit deraf, som var större än en tumnagel. På den tomt, der gamla gården stått, finnes numera intet hus qvar utom en hölada, och der husera ännu några onda andar. Åtminstone påstås det, att om någon lägger sig att sofva derinne, blifver han genast utkastad.

Svenska sagor och sägner 5.. S. 81

90 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Offer till de underjordiska

Man offrade förr åt de underjordiska. Stopperns (1) pojk satt ute och lekte. Plötsligt blev han svårt sjuk, och de visste inte vad som felades honom. En…

Print Friendly, PDF & Email

Sjöjungfrun

En båtsman från Kastlösa var på sjön på Kronans fartyg. En dag kom en mycket fin flicka upp på båten och gick på relingen. ”Den där ska…

Print Friendly, PDF & Email

Vickleby spöket

En smed i Vickleby dog, han var gift, men de hade inga barn. Han dog så hastigt. På julafton efter hans död var hans hustru i kyrkan,…

Print Friendly, PDF & Email

Sjörået i Abborresjön

Det fanns ett sjörå i Abborresjön i Idala. Det var en vallhele, som hade lagt sej på en hall och sov. Hon kom upp och ville krama…

Print Friendly, PDF & Email

Gastar och myringar

I Egetånga bodde en bonde, som hette Grön. Han var i syne, och det i alldeles ovanlig grad. Han såg allting som ingen annan såg, spöken och…

Print Friendly, PDF & Email

Djävulen och bonddrängen

En bonddräng hade för sitt husbondefolk i Bergums socken, i Göteborgs närhet, varit inne i staden en lördag med jordbruksprodukter, vilka han försålt på torget. Det blev…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us