Anna i holtas rättegång

Samma dag inställde sig för rätten Söfren Muremester som arbetar här på Cronones Fästning, vilken hade låtit uppstämma en kvinna Anna i Holta, boende här i staden, och gav klagan över henne, huruledes hon i desse dagar är om en afton där Söfren låg uti sin säng, inkommen i hans hus, gick fram till sängen och stack sin hand i hans barm och strök neråt över hans bara liv och på hans hemliga lem, och skämtade något med honom.

Bland annat sade hon, att hon skulle taga snoppen ifrån honom. Och i detsamma gick hon ut av Söfrens stuga, och mötte så hans kvinna i dörren. Då sade Anna till henne: ”Nu war iagh inne och togh snoppen ifrån mannen din.” – ”Dee skall du få Skam före”. sade Söfrens kvinna.

Vilket han nu för rätten bekände och övertygade Anna i Holta, så vara skett. Litet efter som Anna var utgången, begynte det riva Söfren uti buken, som hade den varit full med kattungar och strax miste han sin mandom. När han det förnam, stod han strax upp av sängen och gick upp till Annas hus och bankade på dörren. Då sporde Anna, som innanför var, vem där banker på hennes dörr. Söfren svarade: ”Det är Jagh, Sören Muremester”.

Då luckte hon upp för honom, och han sade till henne: ”Så frampt du icke skaffar migh i.gien det som du i jånses togh ifrån migh, då skall du hafwa en Fanens färd, och iagh skall så låta festa dig i märgen, så du skall få en Eld till Löhn”. Då svarade hon: ”Min Sören, iagh tenker I ähr underligh. Hui liuger I migh såledis på? Jagh har intet taget noget ifrån eder eij heller kan iagh tage noget ifrån edher. Gåe hem och lägger edher”. Därpå gick han hem.

Ladda ner och läs hela artiklen här PDF 404 kb

142 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

Malin Matsdotter – levande bränd på häxbålet

Malin Matsdotter är den enda person som kunnat verifierats brännas levande för häxeri under den stora häxjakten mellan 1668 och 1676. På grund av detta har man…

Print Friendly, PDF & Email

Penispanik: Medeltida häxor stal manliga könsdelar

Den tyske prästen Heinrich Kramer gav 1487 ut en bok som skulle komma att kosta ett otal kvinnor livet.Boken hade titeln ”Malleus Maleficarum” och uppmanade till förföljelse…

Print Friendly, PDF & Email

Fallet Karin Åsmundz

Karin Åsmundz, död efter år 1552, var en svensk klok gumma. Hon var svaranden i en häxprocess i Stockholm år 1552. Detta trolldomsmål tilldrog sig tidigare än…

Print Friendly, PDF & Email

Bränneberget – Myggenäs

En som avrättades på ‘Brännebärt’ i Myggenäs var Malin Ruths, 1591 – 1672 . Malin Ruths var en så kallad klok gumma och änka.  Eftersom Bohuslän under…

Print Friendly, PDF & Email

Näslöskan på Tjärhovsgatan

En av häxorna i Katarina råkar tidigare än andra ut för ryktesspridning och anklagelser. Det är Britta Sippel, gift med en murmästare Galle och bosatt med man…

Print Friendly, PDF & Email

Malleus Malefi carum

Under 1480-talet publicerades Malleus Malefi carum, Häxhammaren, den mest infl ytelserika instruktionsboken för häxjakt. Den användes inom både protestantiska och katolska områden under häxprocesser fram till slutet…

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Contact Us