Gloson och pigan

När prostinnan U. såsom flicka en gång var ute en qväll helt sent och hade en piga med sig, hörde hon något som traskade framför sig.

Pigan fattade då mycket hastigt uti henne för att rycka henne åt sidan, och nu fick hon se Gloson, stor som ett ungkreatur, springa förbi. Lyckligtvis var hon så mycket ur vägen att gloson ej kunde ens röra vid fållen af hennes klädning; men blotta mötet var illa nog och hon sjuknade kort derefter, ehuru sjukdomen snart häf des.

Hade nu gloson i förbifarten blott snuddat vid hennes kläder; ja då hade det ej funnits någon bot för henne, ty glosons vidrörande medför säker död.

(Svenska sagor och sägner 5.). S. 64-65

68 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar