Gästgiveri spöket

På Kristinedal nära Uddevalla bodde en gästgivare, som mördat sin hustru. Så kom det en herre dit sent en kväll. Frampå natten gick dörren upp och det kom ett vit-klätt fruntimmer in.

Han blev inte rädd utan satte sig upp i sängen och fråga då fick de se, hur det tillgått, och gästgivaren blev straffad: “Vad vill ni?” Då svarade hon:

“Jag är gästgivarens hustru, och han har dödat mig, slagit en spik i huvudet på mig, och jag får ingen ro i min grav, förrän det blir uppröjt. Känn här i huvudet, här är hålet efter spiken!”

Han strök ringen av fingret på sig och släppte i hålet, och så försvann hon. På morgonen, när de frågade honom, hur det hade gått, svarade han, att det hade gått bra, men att han inte skulle resa därifrån, förrän han fått sin ring tillbaka.

“Den sitter i huvudet på henne, och hon skall grävas upp”, sa han.

De gjorde så, och ringen satt där, och då fick de se, hur det tillgått, och gästgivaren blev straffad.

44 visningar
Print Friendly, PDF & Email

Contact Us